۳۰ دانشگاه‌ جامع برتر دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس آخرین رتبه بندی ISC

۳۰ دانشگاه‌ جامع برتر دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس آخرین رتبه بندی ISC

۱۳۹۵-۱۳۹۶

 

رتبه کل نام
۱ دانشگاه تهران
۲ دانشگاه تربیت مدرس
۳ دانشگاه شیراز
۴ دانشگاه فردوسی مشهد
۵ دانشگاه تبریز
۶ دانشگاه شهید بهشتی
۷ دانشگاه اصفهان
۸ دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
۹ دانشگاه کاشان
۱۰ دانشگاه بوعلی سینا
۱۱-۱۵ دانشگاه رازی
۱۱-۱۵ دانشگاه گیلان
۱۱-۱۵ دانشگاه یاسوج
۱۱-۱۵ دانشگاه الزهرا (س)
۱۱-۱۵ دانشگاه سمنان
۱۶-۲۰ دانشگاه امام حسین (ع)
۱۶-۲۰ دانشگاه مازندران
۱۶-۲۰ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
۱۶-۲۰ دانشگاه پیام نور
۱۶-۲۰ دانشگاه خوارزمی
۲۱-۳۰ دانشگاه ارومیه
۲۱-۳۰ دانشگاه شهید باهنر کرمان
۲۱-۳۰ دانشگاه شهید چمران اهواز
۲۱-۳۰ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
۲۱-۳۰ دانشگاه یزد
۲۱-۳۰ مجتمع آموزش عالی زرند
۲۱-۳۰ دانشگاه زنجان
۲۱-۳۰ دانشگاه سیستان و بلوچستان
۲۱-۳۰ دانشگاه شهرکرد
۲۱-۳۰ دانشگاه کردستان
۲۱-۳۰ دانشگاه مراغه

بر اساس آخرین رتبه بندی اعلام شده در سایت پایگاه اسنادی جهان اسلام ISC