مدارک تحصیلی مورد پذیرش در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته‌هاي گروه پزشكي سال 97

ردیف رشته امتحاني مدارك تحصيلي مورد پذيرش
۱ آموزش بهداشت کارشناسی بهداشت عمومی؛ علوم اجتماعی؛ روانشناسی؛ علوم تربیتی؛ پرستاری؛ مامائی؛ بهداشت محیط؛ بهداشت حرفه ای؛ مدیریت خدمات بهداشتی درمانی؛ هوشبری؛ اتاق عمل؛ فناوری اطلاعات سلامت (مدارک پزشکی)
۲ آمار زیستی کلیه کارشناسی های علوم پزشکی؛کارشناسی آمار؛ ریاضی ؛ علوم کامپیوتری؛ دکتری عمومی گروه پزشکی *و دکترای حرفه ای دامپزشکی
۳ اپیدمیولوژی کلیه کارشناسی های علوم پزشکی ؛ کارشناسی انگل شناسی ؛ اداره امور بیمارستانها ؛ و دکترای عمومی گروه پزشکی *و دکترای حرفه ای دامپزشکی،
۴ اتاق عمل کارشناسی در رشته های اتاق عمل؛ پرستاری و هوشبری
۵ اعضای مصنوعی و وسایل کمکی کارشناسی اعضای مصنوعی و وسایل کمکی دکتری
۶ اقتصاد بهداشت کارشناسی در یکی از رشته های گروه پزشکی؛ اقتصاد؛ علوم اقتصادی؛ مدیریت؛ مدیریت خدمات بهداشتی درمانی؛ حسابداری؛ جامعه شناسی ؛ علوم اجتماعی ؛ مهندسی پزشکی؛ دکترای عمومی گروه پزشکی* و دکترای حرفه ای دامپزشکی؛ مهندسی صنایع؛ کارشناسی و کارشناسی ارشد (داروسازی خارج از کشور)
۷ ارگونومی دانش آموختگان دکتری عمومی پزشکی؛ کارشناسی رشته های بهداشت حرفه ای؛ کاردرمانی؛ فیزیوتراپی؛ ارتوپدی فنی؛ مهندسی صنایع؛ مهندسی فناوری اطلاعات؛ طراحی صنعتی؛ مدیریت صنعتی؛ مهندسی مکانیک؛ مهندسی تکنولوژی طراحی و نقشه کشی صنعتی؛ روانشناسی؛ ایمنی صنعتی؛ فیزیک؛ مهندسی پزشکی؛ پرستاری؛ هوشبری؛ اتاق عمل
۸ اکولوژی انسانی کارشناسی در یکی از رشته های اکولوژی انسانی، جغرافیا (با گرایش انسانی)، بهداشت عمومی، زیست شناسی (همه گرایشها)، محیط زیست، بهداشت محیط، بهداشت خانواده و جمعیت، بهداشت حرفه ای، مامایی، پرستاری و یا دارا بودن مدرک دکتری عمومی (پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی)، دکتری حرفه ای دامپزشکی مورد تائید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۹ انفورماتیک پزشکی کلیه کارشناسی های رشته های علوم پزشکی ؛ رشته های ریاضی (کلیه گرایشها) ؛ مهندسی کامپیوتر ؛ علوم کامپیوتر؛ مهندسی پزشکی؛ مهندسی برق الکترونیک؛ مهندسی فن آوری اطلاعات؛ علوم آزمایشگاهی دامپزشکی؛ دکترای عمومی پزشکی و دکترای عمومی دندانپزشکی خدمات
۱۰ ارزیابی فناوری سلامت (HTA) مدرک کارشناسی در کلیه رشته های مصوب وزارت بهداشت ؛ کارشناسی فنی و مهندسی وزارت علوم تحقیقات و فناوری ؛ دکتری عمومی پزشکی ، داروسازی یا دکتری حرفه ای دامپزشکی؛ بیوشیمی؛ فیزیک؛ شیمی؛ زیست شناسی؛ ریاضی و آمار
۱۱ بینائی سنجی کارشناسی بینائی سنجی
۱۲ بهداشت و ایمنی مواد غذایی دارندگان مدرک دکتری پزشکی عمومی؛ داروسازی؛ دامپزشکی و دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی و یا کارشناسی در یکی ازرشته های علوم تغذیه، علوم و صنایع غذایی ( گرایش کنترل کیفی و بهداشتی )؛ بهداشت محیط ، بهداشت عمومی؛ میکروبیولوژی؛ علوم آزمایشگاهی؛ مهندسی کشاورزی (گرایش صنایع غذایی)؛ مهندسی شیمی (گرایش شیمی مواد غذایی)؛ بهداشت موادغذایی با منشا دامی؛ بهداشت و بازرسی گوشت ؛ مهندسی تکنولوژی صنایع آرد و بهداشت مواد غذایی؛ بهداشت موادغذایی با منشا دامی؛ بهداشت و بازرسی
۱۳ پدافند غیرعامل در نظام سلامت کارشناسی رشته های علوم تغذیه؛ زیست شناسی (کلیه گرایشها)؛ زیست شناسی سلولی مولکولی (کلیه گرایشها)؛ علوم آزمایشگاهی؛ بهداشت عمومی؛ مهندسی بهداشت حرفه ای؛ مهندسی بهداشت حرفه ای؛ حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین؛ مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست؛ مدیریت خدمات بهداشتی درمانی؛ فناوری اطلاعات سلامت؛ تکنولوژی پزشکی هسته ای؛ تکنولوژی پرتودرمانی؛ تکنولوژی پرتوشناسی؛ پرستاری؛ روانشناسی بالینی؛ فوریتهای پزشکی؛ علوم و صنایع غذایی (کلیه گرایشها)؛ مهندسی کشاورزی (کلیه گرایشها)؛ مهندسی منابع طبیعی (کلیه گرایشها)؛ شیمی (کلیه گرایشها؛ شیمی (کلیه گرایشها)؛ علوم نظامی و انتظامی (کلیه گرایشها)؛ کاردرمانی؛ مدیریت (کلیه گرایشها) دکتری عمومی پزشکی
۱۴ تاریخ علوم پزشکی کارشناسی رشته های پرستاری؛ هوشبری و اتاق عمل (ارائه دو سال سابقه کار بالینی با مدرک کارشناسی الزامی می باشد)
۱۵ تکنولوژی گردش خون کارشناسی رشته های پرستاری؛ هوشبری و اتاق عمل (ارائه دو سال سابقه کار بالینی با مدرک کارشناسی الزامی می باشد)
۱۶ حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین کارشناسی بهداشت محیط ؛ علوم آزمایشگاهی؛ انگل شناسی پزشکی؛ حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین؛ زیست شناسی (کلیه گرایشها)؛ دفع آفات کشاورزی؛ گیاه پزشکی؛ علوم زیستی ؛ حفاظت گیاهان؛ بهداشت عمومی؛ مدیریت تلفیق آفات
۱۷ رفاه اجتماعی کارشناسی کلیه رشته ها
۱۸ ژورنالیسم پزشکی دانش آموختگان مقطع کارشناسی و بالاتر در کلیه رشته های علوم پزشکی؛ زبان عمومی (با گرایشهای ادبیات زبان عمومی، آموزش انگلیسی و مترجمی زبان عمومی)؛ علوم ارتباطات با گرایش روزنامه نگاری و مطالعات ارتباطی
۱۹ سلامت سالمندی کارشناسی پرستاری؛ مامایی؛ آموزش بهداشت؛ بهداشت عمومی؛ مدیریت توانبخشی؛ مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی؛روانشناسی بالینی؛ علوم تغذیه؛ مددکاری اجتماعی؛ شنوایی سنجی؛ بینایی سنجی؛ فیزیوتراپی؛ گفتاردرمانی وکاردرمانی
۲۰ شنوائی شناسی کارشناسی شنوایی شناسی
۲۱ کارشناسی شنوایی شناسی کارشناسی علوم تشریحی؛ بافت شناسی؛ زیست شناسی (کلیه گرایشها)؛ فیزیوتراپی؛ اعضای مصنوعی و وسایل کمکی؛ ارتوپدی فنی؛ کاردرمانی؛ گفتاردرمانی؛ تکنولوژی پرتودرمانی؛ تکنولوژی پرتوشناسی؛ رادیولوژی؛ شنوایی شناسی؛ پرستاری؛ مامایی؛ بینایی سنجی ؛ هوشبری؛ اتاق عمل؛ علوم آزمایشگاهی، علوم تغذیه؛ بهداشت عمومی؛ فوریتهای پزشکی؛ مهندسی پزشکی؛ باستان شناسی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (کلیه گرایشها)
۲۲ علوم و صنایع غذائی (گرایش کنترل کیفی و بهداشتی ) کارشناسی علوم و صنایع غذایی(گرایشهای مختلف ) ؛ مهندسی کشاورزی (گرایش علوم و صنایع غذائی) ؛ مهندسی شیمی (صنایع غذائی) ؛ داروسازی و دکترای داروسازی؛ دامپزشکی ؛ علوم تغذیه ؛ تغذیه ( صنایع غذائی)؛ صنایع غذایی (گرایش های فنی مهندسی و تغذیه)؛ تکنولوژی شیر و فراورده های لبنی؛مهندسی تکنولوژی آرد؛تکنولوژی صنایع مهندسی روغن خوراکی؛ گوشت و فراورده های گوشتی؛ بهداشت موادغذایی با منشا دامی
۲۳ فیزیولوژی کارشناسی فیزیولوژی ؛ زیست شناسی (کلیه گرایشها)؛ جانورشناسی؛ پرستاری؛ فیزیوتراپی؛ مامایی؛ علوم آزمایشگاهی؛ علوم دارویی؛ فارماکولوژی؛ بیوشیمی؛ علوم تشریحی؛ گفتار درمانی؛ بیناییسنجی؛ شنوایی شناسی؛ بهداشت عمومی؛ بهداشت حرفه ای و هوشبری؛ اتاق عمل
۲۴ فناوری تصویربرداری پزشکی کارشناسی رشته های فیزیک (کلیه گرایشها)؛ تکنولوژی پرتوشناسی؛ تکنولوژی پزشکی هسته ای؛ تکنولوژی پرتودرمانی؛ مهندسی پزشکی (گرایش بیوالکتریک)؛ مهندسی هسته ای
۲۵ فناوری اطلاعات سلامت کلیه کارشناسی های علوم پزشکی؛ کارشناسی رشته های علوم کامپیوتر؛ مهندسی کامپیوتر (نرم افزار و سخت افزار)
۲۶ کاردرمانی کارشناسی کاردرمانی
۲۷ کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی کارشناسی کلیه رشته ها
۲۸ گفتار درمانی کارشناسی گفتار درمانی
۲۹ مدیریت خدمات بهداشتی درمانی کلیه کارشناسی های علوم پزشکی و کارشناسی مدیریت با گرایشهای مختلف ؛ اداره امور بیمارستانها؛ مدیریت ؛ حقوق ؛ علوم اجتماعی؛ حسابداری؛ علوم اقتصادی
۳۰ مددکاری اجتماعی کارشناسی مددکاری اجتماعی ؛ کلیه گرایش های خدمات اجتماعی ؛ علوم اجتماعی (گرایش خدمات اجتماعی ؛ تعاون ورفاه اجتماعی؛ پژوهشگری)
۳۱ مدیریت توانبخشی کارشناسی اندام های مصنوعی و وسایل کمکی ؛ فیزیوتراپی؛ کاردرمانی؛ شنوایی شناسی؛ گفتار درمانی؛ بینایی سنجی؛ مددکاری اجتماعی؛ جامعه شناسی ؛ علوم اجتماعی؛ روانشناسی؛ مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی؛ مدیریت امداد در سوانح؛ کودکان استثنایی؛ بهداشت عمومی؛ پرستاری؛ علوم تربیتی؛ امداد و نجات ؛ دکترای عمومی پزشکی
۳۲ مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) کارشناسی فنی و مهندسی؛ علوم پایه ؛ گروههای پزشکی و پیراپزشکی؛ دکترای حرفه ای پزشکی؛ دندانپزشکی؛ داروسازی؛ مهندسی مدیریت اجرایی
۳۳ مهندسی پزشکی (زیست مواد) کارشناسی فنی و مهندسی؛ علوم پایه؛ گروههای پزشکی و پیراپزشکی؛ دکترای حرفه ای پزشکی؛ دندانپزشکی؛ داروسازی
۳۴ مهندسی بهداشت حرفهای کارشناسی بهداشت حرفه ای؛ بهداشت محیط؛ ایمنی صنعتی؛ مهندسی (صنایع، مکانیک و شیمی) ؛ فیزیک؛ شیمی
۳۵ مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) کارشناسی رشته های مهندسی بهداشت حرفه ای؛مهندسی بهداشت محیط؛ مهندسی تکنولوژی ایمنی؛ مهندسی صنایع(گرایش ایمنی)
۳۶ میکروب شناسی موادغذایی کارشناسی میکروب شناسی ؛ علوم آزمایشگاهی؛ علوم آزمایشگاهی دامپزشکی؛ علوم تغذیه؛ علوم وصنایع غذایی؛ بیوشیمی؛ زیست شناسی(گرایش های میکروبیولوژی؛ بیوشیمی ؛ ژنتیک)؛ بهداشت و بازرسی گوشت؛ بهداشت مواد غذایی؛ دکترای عمومی پزشکی؛ داروسازی؛ دامپزشکی
۳۷ نانوتکنولوژی پزشکی کلیه کارشناسی های علوم پزشکی و کارشناسی مهندسی پلیمر ؛ مهندسی شیمی (کلیه گرایشها ) ؛ مهندسی مواد (کلیه گرایشها ) ؛ مهندسی برق؛ بیوالکتریک؛ فیزیک (محض و کاربردی) ؛ شیمی (محض و کاربردی)؛ شیمی دارویی؛ زیست شناسی (کلیه گرایشها) ؛ مهندسی صنایع شیمیایی؛ مهندسی پزشکی؛ مهندسی صنایع غذایی؛ مهندسی کشاورزی ؛ داروسازی؛ فیزیک حالت جامد؛ دارندگان مدارک دکتری عمومی پزشکی ؛ داروسازی و دندانپزشکی و دکتری حرفه ای علوم آزمایشگاهی؛ دکتری پیوسته زیست فناوری(بیوتکنولوژی)
۳۸ آموزش پزشکی اعضای هیئت علمی گروه های علوم پزشکی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور؛ اعضای هیئت علمی گروه های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی (باپرداخت شهریه)؛ دارندگان مدرک کارشناسی ارشد رشته های علوم پزشکی؛ دارندگان مدرک دکترای عمومی پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی؛ دکترای تخصصی بالینی و فوق تخصصی بالینی؛ کارشناسی تمامی رشتههای علوم پزشکی؛ رشته های علوم تربیتی – مدیریت و برنامه ریزی آموزشی؛ علوم تربیتی – تکنولوژی آموزشی
۳۹ برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی دکترای عمومی پزشکی، دکترای عمومی داروسازی ، دکترای عمومی دندانپزشکی؛کارشناسی یا کارشناسی ارشد کلیه رشتههای علوم پزشکی؛ کارشناسی مدیریت و برنامهریزی آموزشی؛ کارشناسی ارشد رشته برنامهریزی مدیریت آموزشی و محیط زیست؛ کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی؛ کارشناسی ارشد رشته برنامهریزی آموزشی؛ کارشناسی ارشد رشته تحقیقات آموزشی
۴۰ تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی دارندگان مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد ناپیوسته در کلیه رشته های علوم پزشکی و دکتری عمومی در رشته های پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی که در زمان شرکت در آزمون شاغل در مراکز و دفاتر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاهها ، مراکز آموزش مهارتهای پزشکی بالینی ، مراکز آموزش مجازی و یا سامانه های آموزشی (غیردرمانی) بیمارستانی مشغول به کار بوده و مراتب شاغل بودن و تداوم کار آنها در این مرکز می بایست مورد تأیید معاونت آموزشی دانشگاه مربوطه برسد. – دارندگان مدرک کارشناسی در رشته های تکنولوژی آموزشی، برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی درسی و مدیریت و برنامه ریزی آموزشی علاوه بر شاغل بودن در مراکز و دفاتر فوق الذکر بایستی حداقل ٢ سال سابقه کار در این مراکز و دفاتر داشته باشند و مراتب سابقه کار و شاغل بودن آنها باید به تأیید معاونت آموزشی دانشگاه مربوطه برسد. – دارندگان مدرک کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته های آموزش پزشکی، آموزش بهداشت ، برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی، فناوری اطلاعات سلامت، انفورماتیک پزشکی، مهندسی پزشکی، آموزش جامعه نگر در نظام سلامت و سلامت و رسانه (جهت این گروه از داوطلبان شاغل بودن و داشتن سابقه کار الزامی نمی باشد)
۴۱ بهداشت محیط – سم شناسی محیط کارشناسی مهندسی بهداشت محیط؛ مهندسی بهداشت حرفه ای؛ مهندسی محیط زیست؛ (کلیه گرایشها)؛ علوم محیط زیست (کلیه گرایشها)؛ حشره شناسی (گرایشهای عمومی؛ پزشکی و کشاورزی)؛ کشاورزی – دفع آفات؛ شیمی محض ؛ شیمی کاربردی؛ زیست شناسی گرایشهای عمومی و سلولی مولکولی؛ علوم آزمایشگاهی؛ گیاه پزشکی؛ سم شناسی
۴۲ مهندسی بهداشت محیط – مدیریت پسماند کارشناسی مهندسی بهداشت محیط؛ مهندسی محیط زیست؛ مهندسی عمران (کلیه گرایشها)؛ مهندسی مکانیک (کلیه گرایشها)؛ مهندسی شیمی (کلیه گرایشها)
۴۳ مهندسی بهداشت محیط کارشناسی بهداشت محیط ؛ بهداشت حرفه ای ؛ بهداشت عمومی ؛ شیمی؛ مهندسی شیمی؛ مکانیک ؛ آبیاری ؛ مهندسی عمران؛ فیزیک ؛ محیط زیست؛ خاک شناسی؛ آب شناسی؛ مهندسی صنایع؛ مهندسی شیلات؛ زمین شناسی؛ مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) ؛زیست شناسی؛ مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ؛ علوم تجربی؛ (کارشناسی دررشته های مختلف بهداشت؛ علوم و علوم مهندسی)؛ پدافند غیر عامل در نظام سلامت
۴۴ مهندسی بهداشت محیط – بهره برداری و نگهداری از تاسیسات بهداشتی شهری کارشناسی مهندسی بهداشت محیط؛ مهندسی محیط زیست؛ مهندسی آب و فاضلاب؛ مهندسی آب؛ مهندسی برق (کلیه گرایشها)؛ مهندسی مکانیک (کلیه گرایشها)؛ شیمی؛ مهندسی شیمی (کلیه گرایشها)؛ مهندسی عمران (کلیه گرایشها)
۴۵ روان پرستاری کارشناسی پرستاری
۴۶ پرستاری داخلی– جراحی کارشناسی پرستاری
۴۷ پرستاری سلامت جامعه کارشناسی پرستاری
۴۸ پرستاری کودکان کارشناسی پرستاری
۴۹ پرستاری نظامی کارشناسی پرستاری
۵۰ پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان کارشناسی پرستاری؛ هوشبری؛ اتاق عمل (ارائه دو سال سابقه کار بالینی با مدرک کارشناسی الزامی می باشد)
۵۱ پرستاری توانبخشی کارشناسی پرستاری
۵۲ پرستاری اورژانس کارشناسی پرستاری؛ فوریت های پزشکی(ارائه دو سال سابقه کار بالینی با مدرک کارشناسی الزامی می باشد)
۵۳ پرستاری مراقبت های ویژه کارشناسی پرستاری؛ هوشبری؛ اتاق عمل(ارائه دو سال سابقه کار بالینی با مدرک کارشناسی الزامی می باشد)
۵۴ پرستاری سالمندی کارشناسی پرستاری
۵۵ مدیریت پرستاری کارشناسی پرستاری (ارائه دو سال سابقه کار بالینی با مدرک کارشناسی الزامی می باشد)
۵۶ روانشناسی بالینی کارشناسی کلیه رشته های روانشناسی؛ مشاوره و راهنمایی
۵۷ بهداشت روان کارشناسی روانشناسی (کلیه گرایشها)
۵۸ روانشناسی سلامت کارشناسی روانشناسی (کلیه گرایشها)
۵۹ روانشناسی بالینی کودک و نوجوان کارشناسی در رشته روانشناسی( با گرایش های: عمومی، رشد، شخصیت)؛ روانشناسی بالینی؛ روانشناسی کودکان استثنایی
۶۰ فیزیوتراپی کارشناسی فیزیوتراپی تذکر: معلولیت در اندام فوقانی به هرشکل و معلولیت دراندام تحتانی به گونه ای که استقلال فردی را مختل نماید و همچنین نقص کامل یک چشم یایک گوش و یا لکنت شدیدمانع از پذیرش دانشجو در این رشته خواهد بود.
۶۱ فیزیوتراپی ورزشی کارشناسی فیزیوتراپی
۶۲ بیوشیمی بالینی کارشناسی بیوشیمی؛ ویروس شناسی ؛ ایمنی شناسی پزشکی؛ شیمی؛ علوم آزمایشگاهی؛ علوم تغذیه ؛ داروسازی؛ زیست شناسی (کلیه گرایشها) ؛ علوم داروئی؛ علوم و صنایع غذائی؛ علوم آزمایشگاهی دامپزشکی؛ بهداشت و بازرسی گوشت؛ بهداشت موادغذایی
۶۳ زیست فن آوری پزشکی کلیه کارشناسی های علوم پزشکی؛ کارشناسی زیست شناسی ( کلیه گرایشها)؛ بیوتکنولوژی؛ مهندسی زیست فناوری کشاورزی؛ علوم آزمایشگاهی؛ علوم آزمایشگاهی دامپزشکی؛ علوم تجربی؛ دکتری عمومی پزشکی؛ داروسازی و دامپزشکی؛ کارشناسی و کارشناسی ارشد (داروسازی خارج از کشور)
۶۴ ژنتیک انسانی کارشناسی زیست شناسی (کلیه گرایشها)؛ بیوتکنولوژی گرایش صنعتی؛ ویروس شناسی؛ انگل شناسی پزشکی؛ ژنتیک؛ بیوشیمی؛ ایمنی شناسی؛ میکروبشناسی؛ تغذیه؛ علوم آزمایشگاهی؛ مامائی؛ دکترای عمومی گروه پزشکی * ؛ دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی و دکترای حرفه ای دامپزشکی
۶۵ ایمنی شناسی کارشناسی ایمنی شناسی؛ انگل شناسی پزشکی؛ باکتری شناسی؛ بیوشیمی؛ بیوتکنولوژی؛ زیست شناسی (با گرایش جانوری؛ سلولی و ملکولی؛ میکروبیولوژی؛ عمومی و یا ژنتیک)؛ میکروبیولوژی؛ علوم آزمایشگاهی؛ فیزیولوژی ؛ویروس شناسی
۶۶ خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی) کارشناسی علوم آزمایشگاهی ؛ ایمنی شناسی ؛ زیست شناسی (کلیه گرایشها) ؛ ویروس شناسی ؛ میکروب شناسی پزشکی ؛ (Biomedical Science) بیوشیمی؛ ژنتیک؛ زیست پزشکی
۶۷ قارچ شناسی پزشکی علوم آزمایشگاهی پزشکی؛ زیست شناسی (گرایشهای میکروب شناسی، سلولی مولکولی و جانوری)؛ میکروبیولوژی
۶۸ میکروب شناسی پزشکی کارشناسی میکروب شناسی؛ بیوشیمی؛ زیست شناسی (کلیه گرایشها)؛ علوم آزمایشگاهی؛ ایمنی شناسی؛ ویروس شناسی؛ انگل شناسی پزشکی؛ علوم آزمایشگاهی دامپزشکی؛ دکترای عمومی گروه پزشکی*؛ دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی و دکترای حرفه ای دامپزشکی
۶۹ ویروس شناسی پزشکی کارشناسی میکروب شناسی ؛ انگل شناسی پزشکی؛ حشره شناسی پزشکی ؛ زیست شناسی (کلیه گرایشها)؛ علوم آزمایشگاهی؛ بیوشیمی؛ ایمنی شناسی؛ علوم آزمایشگاهی دامپزشکی؛ دکترای عمومی گروه پزشکی *؛ دکترای حرفهای علوم آزمایشگاهی و دکترای حرفه ای دامپزشکی
۷۰ انگل شناسی کارشناسی انگل شناسی ؛ حشره شناسی پزشکی؛ ایمنی شناسی پزشکی؛ میکروب شناسی؛ علوم آزمایشگاهی؛ زیست شناسی ( با گرایش جانوری ؛ عمومی؛ سلولی و مولکولی؛ میکروبیولوژی)؛ علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
۷۱ علوم تغذیه کارشناسی علوم و صنایع غذایی؛ مهندسی علوم و صنایع غذایی؛ علوم تغذیه؛ بهداشت موادغذایی (کلیه گرایش ها به جز گرایش با منشأ دامی)؛ مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی؛ زیست شناسی جانوری؛ زیست شناسی عمومی؛ زیست شناسی سلولی مولکولی( گرایشهای ژنتیک و بیوشیمی)؛ دبیری زیست شناسی (باگرایش زیست شناسی عمومی)؛ پرستاری؛ مامایی؛ بهداشت عمومی؛ فیزیولوژی؛ علوم آزمایشگاهی؛ بیوشیمی؛ رژیم شناسی؛ اقتصاد تغذیه
۷۲ علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه کارشناسی علوم تغذیه، علوم و صنایع غذایی (کلیه گرایشها)، علوم آزمایشگاهی، زیست ٢ ٢ ٢ شناسی عمومی، بهداشت عمومی؛ زیست شناسی گرایش میکروبیولوژی
۷۳ علوم بهداشتی در تغذیه کارشناسی یا بالاتر در رشته های: علوم تغذیه؛ رژیم شناسی؛ صنایع غذایی؛ بهداشت عمومی؛ مامایی؛ پرستاری؛ داروسازی؛ بهداشت موادغذایی (کلیه گرایش ها به جز گرایش با منشأ این رشته در خارج از ایران وجود (BS in medical science) دامی)؛ کارشناسی علوم پزشکی دارد؛ زیست شناسی (جانوری؛ سلولی مولکولی)؛ مهندسی منابع طبیعی؛ دکتری حرفه ای دامپزشکی
۷۴ تغذیه بالینی کارشناسی در رشته علوم تغذیه
۷۵ رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی کارشناسیتکنولوژی پرتوشناسی؛ زیست شناسی سلولیو مولکولی؛ تکنولوژی پرتودرمانی؛ تکنولوژی پزشکی هستهای؛ ژنتیک؛ بیوفیزیک؛ فیزیک؛ مهندسی هستهای (با گرایش پرتوپزشکی)
۷۶ فیزیک پزشکی کارشناسی فیزیک؛ بیوفیزیک؛ فیزیک مهندسی؛ تکنولوژی پرتودرمانی؛ تکنولوژی پرتوشناسی (رادیولوژی)؛ بینایی سنجی؛ فیزیوتراپی؛ اعضای مصنوعی و وسایل کمکی؛ مهندسیپزشکی؛ علومآزمایشگاهی؛ مهندسی هسته ای (گرایش پرتوپزشکی و راکتور)؛ تکنولوژی پزشکی هسته ای
۷۷ مامایی کارشناسی مامائی؛ پرستار ماما
۷۸ مشاوره در مامایی کارشناسی مامایی
۷۹ شیمی دارویی کارشناسی در رشته های: داروسازی، کلیه گرایش های شیمی، دبیری شیمی، شیمی محض و کاربردی، بیوشیمی و علوم آزمایشگاهی
۸۰ کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی کارشناسی در رشته های : شیمی محض و کاربردی، زیست شناسی(تمام گرایش ها) علوم آزمایشگاهی، تغذیه، بیوشیمی، ایمونولوژی، صنایع غذایی (گرایش کنترل کیفی و بهداشتی)، میکروب شناسی، دکتری عمومی داروسازی، دکترای حرفه ای دامپزشکی،
۸۱ سم شناسی کارشناسی در رشته های: حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین، شیمی، میکروب شناسی، علوم آزمایشگاهی، علوم بیولوژی (کلیه گرایشها)- بیوشیمی، شیمی مواد غذایی، بهداشت عمومی، بهداشت حرفه ای، بهداشت محیط، تغذیه، گیاه پزشکی، علوم صنایع غذایی، فیزیولوژی، ایمنی شناسی، پرستاری، سم شناسی، داروشناسی، بیهوشی، میکروبیولوژی، زیست شناسی، علوم دارویی، ویروس شناسی، انگل شناسی، گیاهان دارویی، بهداشت و بازرسی گوشت، دکتری عمومی پزشکی، دکتر عمومی داروسازی، دکتری عمومی دامپزشکی

منبع: دفترچه کارشناسی ارشد ناپیوسته پزشکی سال ۹۷

چگونگی برگزیدن رشتۀ دانشگاهی مطلوب

با پرسیدن پرسش‌های زیر از خویش سرنخ‌های مهمی عایدتان خواهد شد:

ارزیابی علایق‌تان

چه چیزهایی برای شما وجدآفرین و شوق‌آاور است؟ چه مشاغل یا حرفه هایی به مذاق شما خوش می‌آید؟ از خواندن چه نوع مجلات و کتاب هایی لذت می برید؟کجا کار کرده اید یا داوطلب کار کردن شده اید؟ کدام جنبه از چنین تجربه‌هایی برایتان جذاب بوده است؟ سرگرمی‌های شما چیست؟

ارزیابی توانایی‌های‌تان

قوّت های شما کدام اند؟ ضعف های شما کدام اند؟چه نوع مهارت هایی دارید؟ارزیابی این توانایی ها از رهگذر بررسی در.س گذرانده شده در دبیرستان امکان پذیر است. در کدام یک از دروس موفق بوده اید؟آیا می توان از تجربه های کلاسی موفق شما الگویی معنادار استنباط کرد؟ در کدام یک از فعالیت های فوق برنامه مشارکت داشته اید؟ از مشاغل تابستانی یا پاره وقت احتمالی‌تان چه آموخته اید؟

ارزیابی ارزش های شما در کار

ارزش‌های کاری شما چیست؟ مصادیق ارزش از جملع موارد زیر را شامل می‌شود: خدمت به جامعه،میل به کار در شرایط دشوار، همبستگی گروهی،ثبات کاری، امنیت شغلی،جایگاه و منزلت اجتماعی،کار فردی یا آمادگی بیشتر برای کار گروهی، توانایی تاثیرگذاری مثبت بر دیگران و البته موارد فراوان دیگر. برای نمونه، شغل پرستاری برای فردی که یاری‌رساندن به دیگران از ارزش‌های کاری‌اش باشد گزینۀ مطلوب و بجایی است.‌

بازبینی واقع بینانۀ امکانات

گزینه های‌تان را صادقانه و واقع بینانه ارزیابی کنید. شاید دوست داشته باشید که در آینده پزشک باشید، اما، مهارت چندانی در علوم طبیعی نداشته باشید.شاید حرفه‌ی مطلوب‌تان درجه‌ی بالای دانشگاهی را اقتضا کند اما چشم انداز شما از زندگی آتی و تعهدات احتمالی آن تحصیل در مقاطع بالاتر را دشوار کند. البته اغلب می توان بر برخی از موانع غلبه کرد یا راه حل‌هایی یافت که هیچ یک فدای دیگری نشوند. با این حال،بسیار پراهمیت است که این موانع را بازشناسی کنید، به آنها فکر کنید و در بارۀ امکان غلبه بر آنها واقع‌بین باشید.

5-پاسخ های‌تا‌ن به پرسش های چهارگانه فوق را کنار هم قرار دهید.

23 دانشگاه کشور در جمع 938 دانشگاه برتر جهان – براساس رتبه بندی لایدن (2018)

رتبه نام دانشگاه
۱ دانشگاه تهران
۲ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۳ دانشگاه علوم پزشکی ایران
۴ دانشگاه صنعتی شریف
۵ دانشگاه تربیت مدرس
۶ دانشگاه صنعتی اصفهان
۷ دانشگاه علم و صنعت ایران
۸ دانشگاه فردوسی مشهد
۹ دانشگاه شیراز
۱۰ دانشگاه تبریز
۱۱ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
۱۲ دانشگاه علوم وتحقیقات ایران
۱۳ دانشگاه شهید بهشتی
۱۴ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
۱۵ دانشگاه اصفهان
۱۶ دانشگاه گیلان
۱۷ دانشگاه کاشان
۱۸ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۱۹ دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۲۰ دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۲۱ دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۲۲ دانشگاه بوعلی سینا
۲۳ دانشگاه شهید باهنر کرمان

سرفصل دروس رشته مهندسی انرژی

نام درس پایه
ریاضی عمومی (1) 3
ریاضی عمومی (2) 3
فیزیک (1) 3
آزمایشگاه فیزیک (1) 1
فیزیک (2) 3
آزمایشگاه فیزیک (2) 1
شیمی عمومی 3
آزمایشگاه شیمی عمومی 1
معادالت دیفرانسیل 3
مبانی برنامه سازی کامپیوتر 3
محاسبات عددی 2
آمار و احتماالت مهندسی 3
مبانی اقتصاد 3
اقتصادسنجی 3
نام درس اصلی
استاتیک 3
مقاومت مصالح و علم مواد 3
ترمودینامیک مهندسی (1) 3
ترمودینامیک مهندسی (2) 3
مکانیک سیاالت 3
آزمایشگاه مکانیک سیاالت 1
انتقال حرارت 3
آزمایشگاه انتقال حرارت 1
سیستمهای انرژی الکتریکی (1) 3
سیستمهای انرژی الکتریکی (2) 3
آزمایشگاه سیستمهای انرژی الکتریکی 1
کنترل 3
آزمایشگاه کنترل 1
ریاضی مهندسی 3
برنامه ریزی ریاضی 3
مبانی تحلیل سیستمهای انرژی 3
مبانی انرژیهای تجدیدپذیر 3
اقتصاد انرژی 3
تبدیل انرژی 3
ممیزی انرژی 3
آزمایشگاه ممیزی انرژی 1
مبانی انتگراسیون فرآیند 3
آثار زیست محیطی انرژی 3
نقشه کشی صنعتی 2
زبان تخصصی 2
نام درس اختیاری
انرژی خورشید 3
انرژی باد 3
انرژی زیست توده 3
مبانی انرژی هستهای 3
اصول کار نیروگاههای آبی 3
فناوری هیدروژن و پیل سوختی 3
انرژی زمین گرمایی 3
مبانی قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک 3
اصول کار نیروگاههای حرارتی 3
سیستمهای تولید هم زمان 3
اصول کارایی انرژی 3
مبانی سیاستگذاری انرژی 3
مقدمهای بر تحلیل اکسرژی 3
مهندسی فرآورش، انتقال و توزیع نفت و گاز 3
مباحث ویژه مهندسی انرژی 3
آزمایشگاه سیستمهای خورشیدی 1
آزمایشگاه هیدروژن و پیل سوختی 1

شهریه های آموزشی پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال تحصیلی ۹۵-۹۴

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مبلغ شهریه آموزشی( ریال )
دکتری عمومی پزشکی ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰
داروسازی ۲۲۸/۵۰۰/۰۰۰
دندانپزشکی ۲۶۸/۰۰۰/۰۰۰
Ph. D تمامی رشته های تحصیلی ۱۶۲/۰۰۰/۰۰۰
کارشناسی ارشد تمامی رشته های تحصیلی ۱۰۴/۵۰۰/۰۰۰
کارشناسی تمامی رشته های تحصیلی ۹۳/۵۰۰/۰۰۰

جدول شهریه های آموزشی ترمی واحدی در نیمسال های تحصیلی

جدول شهریه های آموزشی ترمی واحدی در نیمسال های تحصیلی قبل از آزمون جامع علوم پایه سال تحصیلی ۹۵-۹۴
رشته تحصیلی مبلغ شهریه ثابت آموزشی هر نیمسال تحصیلی(ریال) شهریه هر واحد نظری در هر نیمسال تحصیلی(ریال) شهریه هر واحد عملی در هر نیمسال تحصیلی(ریال)
پزشکی ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ ۳/۷۵۰/۰۰۰ ۶/۲۰۰/۰۰۰
داروسازی ۲۷/۰۰۰/۰۰۰
دندانپزشکی ۳۳/۵۰۰/۰۰۰
جدول شهریه های آموزشی ترمی واحدی در نیمسال های تحصیلی بعد از آزمون جامع علوم پایه سال تحصیلی ۹۵-۹۴
رشته تحصیلی مبلغ شهریه ثابت آموزشی هر نیمسال تحصیلی(ریال) شهریه هر واحد نظری در هر نیمسال تحصیلی(ریال) شهریه هر واحد عملی در هر نیمسال تحصیلی(ریال)
پزشکی ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ۴/۷۰۰/۰۰۰ ۷/۶۰۰/۰۰۰
داروسازی ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ ۴/۴۰۰/۰۰۰ ۷/۰۰۰/۰۰۰
دندانپزشکی ۳۳/۵۰۰/۰۰۰ ۵/۵۰۰/۰۰۰ ۸/۰۰۰/۰۰۰
جدول شهریه های آموزشی ترمی واحدی تمامی رشته های مقطع کارشناسی،کارشناسی ارشد و مقطع  PhDسال تحصیلی ۹۵-۹۴
مقطع تحصیلی مبلغ شهریه ثابت آموزشی هر نیمسال تحصیلی(ریال) شهریه هر واحد نظری در هر نیمسال تحصیلی(ریال) شهریه هر واحد عملی در هر نیمسال تحصیلی(ریال)
کارشناسی ۹/۶۰۰/۰۰۰ ۴/۰۰۰/۰۰۰ ۵/۶۰۰/۰۰۰
کارشناسی ارشد ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ ۴/۵۰۰/۰۰۰ ۶/۳۰۰/۰۰۰
PhD ۲۰/۷۰۰/۰۰۰

موثرترین دانشگاه‌های پزشکی کشور بر مبنای رتبه‌بندی پایگاه شاخص‌های اساسی علم آی.اس.آی (ISI-ESI)

نوع دانشگاه نام دانشگاه
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشگاه علوم پزشکی بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دانشگاه علوم پزشکی ایران
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
علوم پزشکی بقیه‌الله(عج)
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

موثرترین دانشگاه‌های صنعتی کشور بر مبنای رتبه‌بندی پایگاه شاخص‌های اساسی علم آی.اس.آی (ISI-ESI)

 

نوع دانشگاه نام دانشگاه
صنعتی دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه امیرکبیر
دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشگاه علم و صنعت
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
دانشگاه صنعتی سهند
دانشگاه صنعتی شیراز
دانشگاه صنعتی شاهرود
دانشگاه صنعت نفت

چهار دانشگاه برتر هنر کشور 95-94

بر اساس رتبه بندی اعلام شده (94-95) از جانب پایگـاه استنـادی علوم جهان اسلام (ISC)

ردیف نام دانشگاه
1 دانشگاه هنر اسلامی تبریز
2 دانشگاه هنر اصفهان
3 دانشگاه هنر تهران
4 دانشگاه هنر شیراز

ده دانشگاه برتر صنعتی کشور 95-94

بر اساس رتبه بندی اعلام شده (94-95) از جانب پایگـاه استنـادی علوم جهان اسلام (ISC)

ردیف نام دانشگاه
1 دانشگاه صنعتی شریف
2 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
3 دانشگاه علم و صنعت
4 دانشگاه صنعتی اصفهان
5 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
6 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
7 دانشگاه صنعتی شیراز
8 دانشگاه صنعتی مالک اشتر
9 دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
10 دانشگاه صنعتی سهند

ده دانشگاه برتر علوم پزشکی کشور 95-94

بر اساس رتبه بندی اعلام شده (94-95) از جانب پایگـاه استنـادی علوم جهان اسلام (ISC)

ردیف نام دانشگاه
1 دانشگاه علوم پزشکي تهران
2 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي
3 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
4 دانشگاه علوم پزشکي شیراز
5 دانشگاه علوم پزشکي مشهد
6 دانشگاه علوم پزشکي تبريز
7 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
8 دانشگاه علوم پزشکی مازندران
9 دانشگاه علوم پزشکي کرمان
10 دانشگاه علوم پزشکی ایران