اطلاعات مربوط به اعتباردهي را در فرم زير وارد كنيد سپس دكمه توليد كد را فشار دهيد عددي كه در قسمت كد كنترل توليد مي‌شود را در برنامه خود وارد كنيد.
اطلاعات مربوط به اعتبار

شناسه:
-
دفعات استفاده از برنامه:
اعتبار باقيمانده
افزايش اعتبار به ميزان:
عدد تصادفي
كد كنترل


[FrontPage Save Results Component]