۳۰ مرداد آخرین مهلت انتخاب رشته دانشگاه آزاد

/
شرکت کنندگان در آزمون سراسری که متقاضی تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی هس…

مدارک تحصیلی مورد پذیرش در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته‌هاي گروه پزشكي سال 97

/
ردیف رشته امتحاني مدارك تحصيلي مورد پذيرش ۱ آموزش بهدا…

دفترچه راهنمای آزمون ورودي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته هاي گروه پزشكي سال 97

/
به منظور آشنایی با مدارک مورد پذیرش برای هریک از رشته‌های امتحان…