فهرست رشته هایی که در قیاس با سال 1394 بدون گرایش شده اند

/
رشته گروه آزمایشی جغرافیا علوم انسانی علوم تربیتی علوم…

رشته محل های بدون آزمون دوره های روزانه و نوبت دوم (گروه آزمایشی ریاضی و فنی 1395)

/
نام رشته گرایش نام دانشگاه دوره آمار و کاربردها دانشگاه بجنورد روز…

دانلود دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال 1395

/
گروه آزمايشي علوم رياضي و فني - مقدمه و نكات مهم - توضيحات و شرايط…

دانشگاه ها و موسسات غیرانتفاعی سطح یک

/
مطابق سطح بندی اعلام شده دانشگاه ها و موسسات غیر انتفاعی از جانب…