رتبه بندی دانشگاههای برتر علوم پزشکی کشور

رتبه بندی دانشگاههای برتر علوم پزشکی کشور

مطابق آخرین رتبه بندی اعلامی از جانب پایگـاه استنـادی علوم جهان اسلام (ISC) فهرست رتبه بندی دانشگاههای برتر علوم پزشکی کشور سال 94-1393 به شرح زیر است:

رتبه نام دانشگاه یا موسسه ی پژوهشی
1 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
2 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي
3 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شيراز
4 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان
5 دانشگاه علوم پزشکي مشهد
6 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تبريز
7 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني جندي شاپور اهواز
8 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران
9 دانشگاه علوم پزشکي بقية الله (عج)
10 دانشگاه علوم پزشکي کرمان
11 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني مازندران
12 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد
13 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان همدان
14 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني گيلان
15 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني زاهدان
16 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بابل
17 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني قزوين
18 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني رفسنجان
19 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني گلستان
20 دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد
21 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان بوشهر
22 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کردستان
23 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني اراک
24 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان
25 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايلام
26 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان سمنان
27 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني اردبيل
28 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان
29 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني البرز
30 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني خراسان شمالي
31 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني جهرم
32 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار
33 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني فسا
34 دانشگاه علوم پزشکي گناباد
35 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني جيرفت
36 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تربت حيدريه

زمان برگزاری و جزییات آزمون سراسری سال ۹۴

حسین توکلی مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با تشریح جزئیات آزمون سراسری سال ۹۴، گفت: آزمون عمومی و اختصاصی داوطلبان گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی در صبح پنج شنبه ۲۱ خرداد، داوطلبان گروه آزمایشی هنر در بعدازظهر پنج شنبه۲۱ خرداد، داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی در صبح جمعه ۲۲ خرداد، داوطلبان گروه آزمایشی زبان‌های خارجی در بعدازظهر جمعه ۲۲ خرداد در ۳۶۵ شهرستان و بخش مختلف کشور برگزار می‌شود.

ادامه مطلب …